Koulutusta, ohjausta ja hyvinvointiin painottuvia mietintätuokioita sekä asioiden prosessointia. Aiheena voi olla mm.

 • Työyhteisö- ja viestintätaidot työyhteisön voimavarana
 • Kumpi on vaikemapaa, ongelman tiedostamien vai ongelmanratkaisu
 • Vallattomat vallankäyttäjät
 • Huumori työpaikan yhteisöllisyyden vahvistajana
 • Mindfulness osana hyvinvointia ja stressin hallintaa​

Työyhteisön hyvinvoinnin taustalla on mm.

 • työhön liittyvä osaaminen ja ammatillisuus sekä hyvät johtamis- ja työyhteisötaidot
 • keskinäinen arvostus sekä hyväksyvä ja kannustava organisaatiokulttuuri
 • yhteisöllisyyttä vahvistavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • mahdollisuus kokeilla uutta, tehdä virheitä ja oppia niistä
 • vahva päätöksenteon ja tekemisen tahto

Tahto tukee ja ohjaa

 • suuntaamaan voimavarat tärkeisiin tekoihin ja asioihin
 • avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen
 • keskinäiseen arvostukseen

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä sinun tai organisaatiosi tarpeita vastaava koulutuskokonaisuus.

Tahto Ky

 Eija Antikainen

Kuopio

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

Myös ilta- ja viikonloppuajat

ovat mahdollisia.

Kysy kevään 2018 vapaita koulutus- ja ohjausaikoja.