Koulutusta, ohjausta ja hyvinvointiin painottuvia mietintätuokioita sekä asioiden prosessointia.

Aiheena voi olla mm.

 • Työyhteisön viestintätaidot ja -tyylit työyhteisön voimavarana
 • Työyhteisön ongelmakohdat ja kehittämistarpeet
 • Muutoksen hallinta ja muutosvastarinta
 • Huumori osana työhyvinvointia ja jaksamista

Mindfulness osana hyvinvointia ja stressin hallintaa

 • Ajatusten ja huomion hyväksyvää ja tieotoista suuntaamista olennaiseen
 • Koulutusta, luentoja ja ohjausta

Työyhteisön hyvinvoinnin taustalla on mm.

 • työhön liittyvä osaaminen ja ammatillisuus sekä hyvät johtamis- ja alaistaidot
 • keskinäinen arvostus sekä hyväksyvä ja kannustava organisaatiokulttuuri
 • yhteisöllisyyttä vahvistavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • mahdollisuus tehdä virheitä ja oppia niistä
 • vahva päätöksenteon ja tekemisen tahto

Tahto tukee ja ohjaa suuntaamaan voimavarat tärkeisiin tekoihin ja asioihin ja lisäksi tukee pulmatilanteissa sekä niiden ratkaisemisessa.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä sinun tai organisaatiosi tarpeita vastaava koulutuskokonaisuus.

Tahto Ky

 Eija Antikainen

Kuopio

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

Myös ilta- ja viikonloppuajat

ovat mahdollisia.

Kysy syksyn vapaita aikoja.