Yksilötyönohjaus

  • Mitä kerrot työstäsi/työpäivästäsi läheisillesi/ystävillesi?
  • Mikä tunnetila on vallitseva työtä tehdessäsi, entä töihin ja sieltä lähtiessäsi?
  • Saatko työyhteisöltäsi riittävästi tukea, kannustusta, palautetta? 
  • Miten jaat onnistumisen kokemuksesi sekä koulutus- ja kehitystarpeistasi kertovat asiat?

Tahto-yksilötyönohjaus on ohjattavan arvostavaa kohtaamista, kuulemista ja yhdessä hänen kanssaan niin työn, työtapojen kuin työn herättämien tunteiden reflektointia, tutkiskelua ja tarvittaessa myös uudelleen suuntaamista. Tahto-yksilötyönohjaus on myös työmotivaatiota ylläpitävää ja ohjattavan omien voimavarojen ja vahvuuksien tutkimista sekä omasta osaamisesta voimaantumista.

Työnohjaukseen on syyskaudelle 2017 vielä vapaita aikoja ja mahdollista saada ohjausta myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

 

Tahto Ky

 Eija Antikainen

Kuopio

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

Myös ilta- ja viikonloppuajat

ovat mahdollisia.

Kysy kevään 2018 vapaita koulutus- ja ohjausaikoja.