Ryhmätyönohjaus

Me synnymme perheeseen, mutta ryhmissä me kasvamme niiksi ihmisiksi, joita olemme.

Ryhmän jäseninä toimiessamme otamme ja saamme tehtäviä, rooleja ja käytämme myös valtaa. Roolit, tunteet ja valtaan liittyvät kysymykset ovat osa jokaista ryhmää ja sen toiminnallisuutta tai toimimattomuutta. Ryhmän toimintaan ja toimintatapoihin vaikuttavat myös vallalla olevat asenteet, arvot sekä näkyvät että piilossa olevat tavat ja tottumukset, kuten myös viestintä- ja päätöksentekotaidot. Kaikki ovat taitoja ja asioita, joissa voimme kasvaa ja kehittyä ja joita tarvitsemme niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Ryhmätyönohjauksissa keskeistä on tarkastella ryhmässä esiinnousevia asioita ja ilmiöitä sekä miettiä niiden toimivuutta ja mahdollisesti niihin liittyviä kehitysideoita ja -ratkaisuja. Keskeistä on myös yhteisten pelisääntöjen luominen ja niistä kiinni pitäminen.

Ryhmätyönohjaukset voi käydä läpi joko muutaman kerran interventiona tai pidempänä kehitysprosessina.

Vapaita ohjausaikoja on saatavissa myös iltoihin ja viikonloppuihin.

 

Tahto Ky

 Eija Antikainen

Kuopio

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

Myös ilta- ja viikonloppuajat ovat mahdollisia.

Kysy tarjous syksylle 2018.