TAHTO Ky

TAHTO Ky:n toiminnan tavoitteena on sekä työhyvinvoinnin että työilon ja työmotivaation ylläpito ja lisääminen. Toiminta on voimavara- ja ratkaisukeskeistä sekä osallistujia arvostavaa. Toiminnan lähtökohtana on tämä hetki ja tulevaisuus sekä ammatillisuuden kehittäminen.

Tahto-työnohjaus ja mindfulness-ohjaus

  • Oletko tyytyväinen työsi tuloksiin tai työyhteisösi työpanokseen?
  • Voitko nostaa työpaikallasi esiin asioita tai työn herättämiä tunteita, joista haluat keskustella?
  • Saatko työssäsi riittävästi tukea tai kaipaatko kadonnutta työmotivaatiotasi?

Tahto-työnohjaus on pysähtymisen ja oman työnteon tarkastelun paikka. Se on dialogista ja ratkaisukeskeistä vastausten ja uusien ajatussuuntien hakemista työssä kehittymisen ja siinä viihtymisen tueksi.

Tahto-työnohjaus on tunteiden ja toimintojen tietoiseksi tekemistä ja itsen hyväksymistä.

Mindfulness-ohjaus ja -koulutus tueksi työhyvinvointiin, työiloon sekä työssä menestymiseen ja jaksamiseen.

 

Työhyvinvointi on Tahdon asia.

Tiedä mitä tahdot.

 

 

 

 

Tahto Ky

 Eija Antikainen

Kuopio

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

Myös ilta- ja viikonloppuajat ovat mahdollisia.

Kysy tarjous syksylle 2018.